ปิดประชุมธรรม

ปิดประชุมธรรม ประทานโดย : พระอาจารย์จี้กง ทำนองเพลง : (ไม่ทราบ) สง่าบุญญาธรรมาอาจารย์ ทิพย์ธารประพรมชื่นใจ เทพคนร่วมฟัง อรรถาพระธรรมจำใจวันนี้จากกัน ตักเตือนสอนสั่ง ชี้ทางมุ่งหวัง มั่นหมายมรรคผลนิพพาน หญิงชายเพื่อนเรียนฟื้นแล้วดวงญาณ หมายทางอาจารย์สูงส่ง สง่าโอฬารสถานชี้ธรรม ฟ้าโปรดนาวาเมตตา ร่วมใจกันพายความคนหลงทาง งานหนักเนิ่นนานจะทำ ปณิธานใหญ่ กว้างไกลจุดหมาย อนาคตหวังอำไพ เรียนจบวันนี้ ยินดีปรีดา พากันมุ่งทางกว้างไกล สง่าเรือนธรรมอวลหอมธูปควัน คุณเบื้องบนสุดคณา ประชุมธรรมา ปัญญาเพิ่มพา รู้แจ้งคัมภีร์หลักธรรม เฉียนเหยินเมตตา เทพฯพรหมประทาน โอวาทบุญญาธิการ จบจากกันหวัง พบยากรวมกัน เพียงปณิธานมุ่งไป

Posted in เนื้อเพลงไม่ทราบทำนอง | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ฉันมาจากแดนนิพพาน

ฉันมาจากแดนนิพพาน ประทานโดย : พระอาจารย์จี้กง ทำนองเพลง : (ไม่ทราบทำนอง) จากนิพพานลงมา แล้วใยฉันกลั้วโลกีย์ ครั้งนี้กาลอำนวยช่วยยุคขาวชาวดิน จิตใสญาณวาวงามโพธิญาณตระการจ้า ส่องสามโลกสกล พ้นมลทินขาวดังเดิม สู่เรือธรรมวันนี้ ฟังอริยะธรรมจริง เผยทางใจรู้พ้นไม่หลงวกวนว่ายเวียน นั่งพิจารย์ปัญญา กายใจรู้วางรู้ความว่าง แหวกโลกีย์แผ้วพาน เหมือนบัวพ้นโคลนปักตม เบิกอนุตตรด้วยวิสุทธิ์อาจารย์ ศูนย์นั้นสูงนักหนา พาพ้นทะเลไกล หมั่นยึดถือบำเพ็ญคืนแสงเรืองรองของเจ้า สุดท้ายยุคขาวรวมหญิงชาย ทุกวันเห่เพลง ต่างทำภาระตนผจญคลื่นลมไม่เกรง พาวุฝนโหมฟ้ายากพิชิตแรงใจ แกร่งแสงนิรันดร์นาน ดั่งรุ้งขาวคลุมฟ้ากว้าง จิตแท้ไรมลทินฉายรัศมีชั่วกาล

Posted in เนื้อเพลงไม่ทราบทำนอง | ไม่ให้ใส่ความเห็น

- ขึ้นเรือธรรม

ขึ้นเรือธรรม ประทานโดย : พระอาจารย์จี้กง ทำนองเพลง : จันทร์กระจ่างส่องทางสิบทิศ ยุคนี้ทรงโปรดโลกสาม หลักธรรมโองการน้อมยินดีทั่ว ใครร่วมบุญขึ้นเรือธรรม กราบอาจารย์จุดญาณทวาร พ้นเวียนว่ายเลิกทรมาน ในทันใดบัญชีโลกันต์ขาด นามเขียนไว้บนวิมาน สร้างบุญบารมี คลายกรรมเคยก่อ แปรร้ายแล้วมงคล เพื่อคนมากหลาย แม้ใจเหนื่อยและกาย ผลบุญนำทางสว่าง

Posted in เนื้อเพลงไม่ทราบทำนอง | ไม่ให้ใส่ความเห็น