My Love

ประทานโดย : สงฆ์จี้เตียนแห่งซีหู ทำนองเพลง : My Love หมื่นพันเวไนย ตื่นใจบำเพ็ญ สู่ความเป็นญาณพุทธะ ใฝ่คุณความดี มีใจอ่อนน้อมแลมั่นคง * หนึ่งคนบำเพ็ญ สิบคนเดินตาม ชีวิตมุ่งมั่นบำเพ็ญ เบิกทางธรรมา เจริญรอยพุทธะ ซื่อตรง @ ชีวิตคือธรรม ขัดเกลาใจตนทุกชั่วยาม เดินตามรอยพุทธะทุกขณะใจ # ทุกคนรวมจิตใจเดียวกัน แดนนิพพานคือวางมิลังเล ผ่านทุกข์กรำนานา จิตฟ้าบังเกิดนิรันดร์…บำเพ็ญ + เพราะโลกคือดินแดนเวไนย เราพร้อมจะแปรสู่ยุคศรีอาริย์ ใจฟื้นฟูดีงาม ศิษย์รักธรรมตื่นรู้จริง…บำเพ็ญ (ซ้ำ &) % เบิกทางประตู สู่การบำเพ็ญ จิตธรรมมองเห็นรู้แจ้ง ฉุดมวลชนพร้อมบำเพ็ญชีวิตพ้นห้วงกรรม (ซ้ำ*, @, #, +) & ศิษย์รักบำเพ็ญคุณงาม ศิษย์รักร่วมทางธรรมมุ่ง อุทิศจริงใจใฝ่รู้ บำเพ็ญตรงตามหลักธรรม หนึ่งคนบำเพ็ญ คือ โลกสู่บัวบาน (ซ้ำ #, +, 2รอบ)

Posted in เนื้อเพลงทำนองเพลงภาษาอื่น | ไม่ให้ใส่ความเห็น

One Love – ศิษย์รัก

ศิษย์รัก ประทานโดย : อรหันต์จี้กงวิปลาส ทำนองเพลง : One Love ศิษย์มีจิตใจหนึ่งเดียวกัน เดินทางหมื่นลี้ช่วยผองชน บนทางมุ่งไปฉุดเวไนย รักและความหวังเรา บำเพ็ญทุ่มเทแพร่ธรรมา ดินแดนแห่งใดใกล้หรือไกล ธรรมเชื่อมโยงหล่อรวมใจ ได้จับมือสร้างโลกงาม * เพราะธรรมล้ำค่า นำแรงศรัทธาให้จิตใจ เจ้ามุ่งโปรดชน ยุค กาลกัปท้าย ช่วยมวลจิตญาณของทุกคน ** ศิษย์รัก เมื่อทุกหัวใจได้สานใจ เปี่ยมรัก ไม่เคยทอดทิ้งกัน ศิษย์รัก เมื่อฟ้าให้เรามาพบกัน ศิษย์อย่าอ้าง อย่ารอ อย่าตัดพ้อเรื่อยไป ให้ปรับความคิดเรา ใจสานใจ เพียงใจไม่ถอยไม่ลังเล เบื้องฟ้าไม่เคยทอดทิ้งใคร ยังมีปณิธานบำเพ็ญธรรม ร้อยเรียงประสานใจ เพราะฟ้าไม่เคยห่างใจเรา พุทธะเฝ้ารอให้ทุกคน บำเพ็ญข้ามพ้นโลกีย์ไป ไม่หยุดมุ่งมั่นตน (ซ้ำ *, **, *, **, **)

Posted in เนื้อเพลงทำนองเพลงภาษาอื่น | ไม่ให้ใส่ความเห็น

MY HEART WILL GO ON – ใฝ่ธรรมรู้แจ้งตน

ใฝ่ธรรมรู้แจ้งตน ประทานโดย : สงฆ์จี้กงวิปลาส ทำนองเพลง : MY HEART WILL GO ON มวลเวไนยรีบตื่นคืน มุ่งจิตธรรมสู่ฟื้นงาม ชีวิตสั้นยาวตามกรรมลิขิต ปณิธานมั่นจิตใจคงสืบไป มวลชนพบธรรม แปรโลกดำกล้ำกลายเป็นร่มเย็น * ใฝ่ธรรมหยั่งลึกแจ้งเข้าใจ กลางทะเลคลื่นลมใหญ่ยังซัดสาด จุดประกายชีวิตยิ่งงดงาม ในท่ามกลางโลกเช่นเพลิงไฟ มารแทรกซึมใจพิชิตพลัน ความจริงใจนำสู่ชน มองแจ้งตนชนะตน กลางทะเลคลื่นลมแรงรอบกาย ใจมั่นคงกล้าแกร่งจริง ยิ่งบำเพ็ญรอบรู้ทาง เธอจงตั้งใจใฝ่ธรรมทุกคน (ซ้ำ * ) ศิษย์เอ๋ยสร้างสรรค์มุ่งมั่นจริง มองยิ่งไกลยิ่งปัญญาธรรมงดงาม ศิษย์เอ๋ยหนึ่งชี้ธรรมแจ้งตน ศึกษาจนเข้าใจบำเพ็ญ แจ้งประตูพุทธะทั่วกัน

Posted in เนื้อเพลงทำนองเพลงภาษาอื่น | ไม่ให้ใส่ความเห็น

Happy Birthday – เปิดประตูจิต

เปิดประตูจิต ประทานโดย : หนันผิงเสี่ยวพี๋ พี๋ ทำนองเพลง : Happy Birthday *เปิดประตูจิตพุทธา หกหมื่นปีหลับหลงมา ตื่นเถิดหนาใจ ตื่นเถิดหนาใจ ยุคสุดท้ายกลับหวนคืน (ซ้ำ *,*) ประทานไว้เนื่องในโอกาสประชุมธรรม 2 วัน ณ พุทธสถานไท่หยาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร วันเสาร์ที่ 21 และวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พุทธศักราช 2544

Posted in เนื้อเพลงทำนองเพลงภาษาอื่น | ไม่ให้ใส่ความเห็น