รู้ว่าเขาหลอก – ตื่นทันกาล

ตื่นทันกาล
ประทานโดย : พระอาจารย์จี้กง
ทำนองเพลง : รู้ว่าเขาหลอก

หลงใหลอยู่ ตื่นทันกาลยุคโปรด ทุกข์ห้วงโลกวกวน ทุกข์เวียนหา กล้ำกลืนฝืนทน หวังศิษย์พ้นได้หนา

เหมือนฝนได้ ชโลมธรรมล้างใจ ใสเหมือนดั่งพุทธา พบธรรมแล้วมุ่งมั่นทุกครา ใช้จิตฟ้าน้อมนำ

* เป็นสะพาน เป็นทางข้าม เป็นเสาคานแห่งธรรม สำนึกกลับใจสำนึกกระทำ หวังศิษย์นำทั่วหล้า พลัดหลงบ้างอาจารย์เรียกหาศิษย์ เพราะยึดติดพัดพาผิงซันหนาเฝ้าคอยเหมือนว่ายามกลับคืนพบกัน

(ซ้ำ *)

This entry was posted in เนื้อเพลงทำนองเพลงไทย. Bookmark the permalink.

Comments are closed.