กำลังใจ – โบกมือลา

โบกมือลา
ประทานโดย : ท่านนาจาราชบุตร
ทำนองเพลง : กำลังใจ

โบกมือลา พระบัญชามาต้องลาลับจาก จากกันเพราะเวลา ขอเพียงมีเมตตา คงมั่น จากกันไกล แม้นเพียงร่างกายแต่ใจชิดใกล้ เฝ้ารอคอยเวลา ขอเพียงมีธรรม ยึดมั่น

# ขุนเขาไม่อาจขวาง สายน้ำเที่ยงธรรมได้ ความหวังยังพริ้งพราย เกิดตายไม่อาจพ้น ชีวิตที่ผ่านพบ มีลดต้องมีเพิ่ม ขอเพียงให้เหมือนเดิม คือกำลังใจ

* จากกันไกล ขอเพียงมีใจศรัทธาคงมั่น อย่าลืมคำสัญญา อาจารย์เจ้ารอคอย วันนั้น

(ซ้ำ #, * )

This entry was posted in เนื้อเพลงทำนองเพลงไทย. Bookmark the permalink.

Comments are closed.