ถ้าเธอรักเขามาก – ตัดกิเลสคล้องใจ

ตัดกิเลสคล้องใจ ประทานโดย : พระอาจารย์จี้กง ทำนองเพลง : ถ้าเธอรักเขามาก เป็นสะพาน ชนย่ำเดินไป หนักแน่นจริงใจ ขัดเกลา วันนี้เราตั้งปณิธาน สะเทือนถึงเบื้องบน เพียรบำเพ็ญ เมื่อพบไฟเผา ปณิธานเราเดิมไม่ลืม มีพลังธรรมเสริมใจเรา เข้มแข็งยิ้มสู้ไป * ยังมั่นคงเมื่อเจอเรื่องราว และชีวิตก่อนรับธรรมพรหมลิขิต อาจเคยทำตามจิตมารร่ำร้อง ** ถ้าหากบำเพ็ญเรื่องมาก บำเพ็ญพูดมาก ไม่ทิ้งนิสัยเดิม ผู้บำเพ็ญมีมาก บรรลุไม่มาก เจ้าคงรู้เพราะอะไร อย่าลังเลเพิกเฉยนิ่งนอนใจอยู่ โดยไม่รู้โลกเราคับขันเท่าไหร่ สิ้นลมไป เสียใจค่อยกลับใจ… คงไม่ทัน (สิ้นลมไป เสียใจไม่อาจคืนฟ้า…ร่วงสู่โลกันต์) ฮืม…. ทำดีไว้ไม่ต้องกังวล สุดท้ายคือตนผู้รับไป ฟ้าลองใจผู้บำเพ็ญจริง ทองจริงไม่กลัวไฟ (ซ้ำ * / ** / ** ) ประทานไว้เนื่องในโอกาสประชุมธรรมชั้นวิริยญาณ 3 วัน ณ พุทธสถานฉือจี้ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พุทธศักราช 2550

Posted in เนื้อเพลงทำนองเพลงไทย | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ต้องมีสักวัน – ต้องมีจากกัน

ต้องมีจากกัน ประทานโดย : พระอาจารย์จี้กง ทำนองเพลง : ต้องมีสักวัน เมื่อมีพบพาน ต้องมีจากกัน ศิษย์อาจารย์หนา ผ่านเพียงเวลาแต่ใจสัมพันธ์ จงตั้งมั่นจิต เบิกทางชีวิตธรรมา งดงามสง่า วิมุตท่ามกลางจิตใจ หนุนนำศิษย์จนบำเพ็ญได้คืน ยืนเคียงศิษย์รัก สอนรู้ตระหนัก หลักธรรมเบื้องบน คับแคบดวงใจ หลงใหลตนเหตุสอบตน มากมายผจญ ท่ามกลางเวรกรรมสุดท้าย ศิษย์เอยวันนี้ อาจารย์ห่วงนักเข้าใจ เมื่อไกลไปจาก ให้รักษาธรรมเชื่อมั่น อาจารย์ศิษย์นั้น ร่วมทางอย่างเข้าใจกัน ไม่เลือนรางร้าง ยังผูกพันรักศิษย์เสมอ * เมื่อมีพบพานต้องมีจากกัน ศิษย์อาจารย์เอ๋ย ไม่ท้อ ไม่หวั่น ไม่ใจระแวง สายธารปัญญา แห่งธรรมสาดแสงทางไกล ไตรรัตน์นำทาง บำเพ็ญคู่เคียงชีวิต (ซ้ำ *)

Posted in เนื้อเพลงทำนองเพลงไทย | ไม่ให้ใส่ความเห็น

รู้ว่าเขาหลอก – ตื่นทันกาล

ตื่นทันกาล ประทานโดย : พระอาจารย์จี้กง ทำนองเพลง : รู้ว่าเขาหลอก หลงใหลอยู่ ตื่นทันกาลยุคโปรด ทุกข์ห้วงโลกวกวน ทุกข์เวียนหา กล้ำกลืนฝืนทน หวังศิษย์พ้นได้หนา เหมือนฝนได้ ชโลมธรรมล้างใจ ใสเหมือนดั่งพุทธา พบธรรมแล้วมุ่งมั่นทุกครา ใช้จิตฟ้าน้อมนำ * เป็นสะพาน เป็นทางข้าม เป็นเสาคานแห่งธรรม สำนึกกลับใจสำนึกกระทำ หวังศิษย์นำทั่วหล้า พลัดหลงบ้างอาจารย์เรียกหาศิษย์ เพราะยึดติดพัดพาผิงซันหนาเฝ้าคอยเหมือนว่ายามกลับคืนพบกัน (ซ้ำ *)

Posted in เนื้อเพลงทำนองเพลงไทย | ไม่ให้ใส่ความเห็น

โลกทั้งใบให้นายคนเดียว – ตื่นใจได้ทัน

ตื่นใจได้ทัน ประทานโดย : นาจาราชบุตรสาม ทำนองเพลง : โลกทั้งใบให้นายคนเดียว (เต๋า) ตื่นใจได้ทัน ตื่นห้วงความหลงทุกอย่าง เมื่อแสงไฟ ส่องกลางสายตา แยบยลพบพานดวงญาณเรืองแสง ประตูญาณฟ้าอุ่นใจสุขล้ำ ได้ทางนิพพาน พุทธญาณตน ต่อไปไม่กลัว ว่าต้องอ้างว้างเลื่อนลอยเมื่อใกล้ตาย หนึ่งชีวิตมี ซึ่งจุดหมายพา เพราะฟ้ามอบดรี # โปรดธรรมกาลนี้ สัจธรรมชี้ ให้คนที่ดีได้ขึ้นเรือธรรม * เปลี่ยนใจเปลี่ยนให้สะอาด ดั่งปราชญ์บำเพ็ญเสมอ แม้บ้างต้องเจอหนามคมกั้นขวางทางไป สอบใจสอบวัดได้ถึง จิตใจอดทนเท่าไร ผ่านทุกข์ร้ายก้าวมุ่งทั้งใจ ใฝ่มุ่งคุณธรรม ..Solo.. (ซ้ำ #, *, *) ประทานไว้เนื่องในโอกาสประชุมธรรม 2 วัน ณ พุทธสถานไท่สี่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2543

Posted in เนื้อเพลงทำนองเพลงไทย | ไม่ให้ใส่ความเห็น

สุดฤทธิ์สุดเดช – ตื่นจากฝัน

ตื่นจากฝัน ประทานโดย : นาจาราชบุตรสาม ทำนองเพลง : สุดฤทธิ์สุดเดช หลับหลับกันอยู่ไม่ลืมตาฟื้น ทำไมไม่ตื่นจากการหลับแสนนาน ปิดจิตเดิมหลับสะกดด้วยฝัน มารร้อยพันหลอกเราให้ฝันดี # กว่าจะเจอพบคนปลุก ประตูแห่งจิตเปิดออกฤาง่ายดาย แต่ก่อนยังมืดมนอยู่ ไม่เคยจะรู้ละกายกลับไปไหน * พบแล้วทางแท้วิสุทธิ์ หลุดพ้นวัฏฏะ เร่งบำเพ็ญเร็วไว ยุคสุดท้ายจงอย่าช้า @ ยึดหลงติดอยู่กับชีวิตโดดเด่น ไม่ยอมบำเพ็ญช้าไม่ทันเวลา ตามรอยพุทธาจะได้เรียนรู้ นำธรรมค้ำชูขัดเกลาจิตงดงาม จะปลุกคนหลับตื่นจากความฝัน บำเพ็ญด้วยกันกลับคืนแดนพุทธา (ซ้ำ #, *, @, #, *, @, @, @, *, # )

Posted in เนื้อเพลงทำนองเพลงไทย | ไม่ให้ใส่ความเห็น

หยุดท้อ – ตื่นขึ้นเถิดพุทธญาณ

ตื่นขึ้นเถิดพุทธญาณ ประทานโดย : สงฆ์จึ้กงวิปลาสแห่งซีหู ทำนองเพลง : หยุดท้อ (เคียส) น้ำตาพุทธะหลั่งใครรู้นัย หลั่งเพราะเห็นเวไนย ไยมัวหลงหลับนาน ทุกข์แดนโลกของห้วงเกิดตายไร้สุขศานต์ ตื่นขึ้นเถิดพุทธญาณ ตื่นขานมารดาเฝ้าคอย @ หลับหลงอยู่นาน (นานอยู่นานนาน) ทุกข์กับห้วงโศกศัลย์ (ทุกข์กับห้วงโศกศัลย์) หลับหลงอยู่นาน (นานอยู่นานนาน) ทุกข์กับห้วงเกิดตาย เจ็บปวดเคราะห์ร้าย เบียดเบียนใจมัวเมายากคืน # ตื่นขึ้นเถิดหนาฟันฝ่าออกไป เปิดพุทธญาณเดิมใฝ่ให้ใจเบิกบาน ปรกโปรดหมู่ชนตื่นทันข้าวอน สัจธรรมสอนชีวิตจิตใจคน * ศิษย์มุ่งใฝ่ธรรมนำแผ่ออกไป มีปณิธานที่ยิ่งใหญ่แห่งตน ออกเรือธรรมฟ้า สู้อุปสรรคทุกข์ทน ผลบุญบำเพ็ญช่วย รับมรรคผลงาม ..Solo.. พุทธาน้อยๆ ต่างคอยช่วยเหลือกัน พบเจอทุกข์ไม่หวั่น เพราะคงมั่นหัวใจ หนทางกั้นขวางด้วยขวากหนามมากหลาย ศิษย์รักใจไม่ถอยไกล สำนึกร่วมใฝ่ศึกษา (ซ้ำ @, #, *) รับมรรคผลงาม รับมรรคผลงาม ประทานไว้เนื่องในโอกาสประชุมธรรม 2 วัน ณ พุทธสถานไท่หลุน อ.แม่สาย จ.เชียงราย วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2543

Posted in เนื้อเพลงทำนองเพลงไทย | ไม่ให้ใส่ความเห็น

สั่งนาง – ตามหาศิษย์น้อย

ตามหาศิษย์น้อย ประทานโดย : พระอาจารย์จี้กง ทำนองเพลง : สั่งนาง เมฆฝนพัดมาและพัดจากไป เปลี่ยนแปลงร้อยพันให้เศร้าอุรา ศิษย์น้อยไม่รู้ว่าใครตามหา ใจเศร้าทุกคราแล้วพาทุกข์ใจ ปวดใจชอกช้ำไม่มีใครเหมือน พร่ำตักเตือน ไม่เห็นจะมีความหมาย สอนไว้แต่แล้วก็ต้องผิดหวัง คิดถึงทุกครา น้ำตานี้ต้องกลับมา * ใจนี้ต้องปวดร้าวเรื่อยไป จิตนี้ต้องหวั่นไหวเท่าไร อกนี้ต้องปวดร้าวปานใด น้ำตานี้ต้องไหลอีกเท่าไร # ศิษย์เอยไม่รู้ว่าใครตามหา จากมาไม่มีวี่แววกลับคืน เมฆฝนจงพัดศิษย์ข้าให้คืน ขอเพียงรู้ตื่น กลับคืนสู่แดนถิ่นเรา (ซ้ำ *, # )

Posted in เนื้อเพลงทำนองเพลงไทย | ไม่ให้ใส่ความเห็น

เดือนจ๋าเดือน – ตามหา

ตามหา ประทานโดย : พระอาจารย์จี้กง ทำนองเพลง : เดือนจ๋าเดือน # เดินหนอเดิน เซซัดมึนหกล้ม ขาเพลียหลังก้มร่ำระดมสุราเดินหา คนข้าช่วยกู้หน้า ว่าเจ้าอยู่หนใด รีบให้ออกมาเถิดหนา ยิ่งวันไหนใกล้ขวบปีสองปี นายเร่งรัดใช้หนี้ ทบต้นบัญชีแล้วติดตามหา เห็นใจข้าบ้าง เจ้าหนี้ขู่ฟ้องสัญญา ส่งบุญช่วยมา คืนเหมือนว่าเวลาไม่พอ ตามเอ๋ยตาม ข้าแบกหามอ้อนวอนท่านไว้ ให้นายเชื่อใจ ต้องส่งคืนตามขอ ศิษย์เร็วๆ ออกทุ่มเทข้ารอ ก็ยังหวั่นหัวใจ หาใครหายหมดไม่มา ถึงวันนี้ ตามศิษย์ยังไม่เจอ เพ้อผวาครวญหา น้ำเต้าสุราช่วยบอกทางมา ข้ารักศิษย์ข้า อยากให้ศิษย์พ้นอาญา โปรดหันหน้ามา อย่าให้อาจารย์ต้องตามอีกเลย (ซ้ำ #)

Posted in เนื้อเพลงทำนองเพลงไทย | ไม่ให้ใส่ความเห็น

เพ้อ – ตามรอยอริยา

ตามรอยอริยา ประทานโดย : นาจาราชบุตรสาม ทำนองเพลง : เพ้อ หนึ่งชีวิตเยาว์วัยจนชรา มุ่งไขว่คว้าคุณค่าเพียงแค่ฝัน ไม่ตรึกคิดในสักวัน เมฆฝันนั้นหรือควรค่าที่ไขว่คว้า # หากวันนี้ตามรอยอริยา เปิดใจฟ้านำธรรมชี้ทาง ช่วยคนหลงเดินผิดทาง สู่คุณค่าความจริงแห่งชีวิตตน * ความสลัวของใจได้กักขังจิตวิสุทธิ์ไว้ ขอเพียงใจเห็นธรรมยิ่งใหญ่สกาว ส่องจิตเห็นแท้ว่า ควรหมายฝ่าจิตขลาดเขลา ศุกลพราวแจ้งจ้าอยู่เรื่อยไป ญาณหากหลงเหลือใจทิฏฐิของตน กิเลสล้นจูงมวลชนหลับฝัน ถ้ารีบละเร่งยังทัน เร่งเติมเสริมใจชวาลก่อนสายเกิน (ซ้ำ@ /Ž) สู่คุณค่าความจริงแห่งชีวิตตน

Posted in เนื้อเพลงทำนองเพลงไทย | ไม่ให้ใส่ความเห็น

แพ้ใจ – ต่างกันในกาย

ต่างกันในกาย ประทานโดย : พระอาจารย์จี้กง ทำนองเพลง : แพ้ใจ /ใหม่ กักและขังชีวิตฉัน มันเจ็บเกินและทุกข์แท้ ถูกบางคนรังแก โดยไม่แคร์และไม่สน กระหายจนชินชา ไม่มองไม่ฟัง ด้วยหวังให้เข้าใจในน้ำตา กี่ชีวิตต้องชดใช้ และต้องตายมากนักหนา เกิดเวียนตายทรมาน ร่างแบ่งเป็นซีกแขนขา ไม่สนใจใยดี มองว่าไม่มีค่า ศึกษาพระธรรมาจึงเข้าใจ # ประกาศความแค้น เลือดเนื้อไหนใครก็รัก เจ็บปวดใจนัก พี่น้องกลืนกินอย่างโหดร้าย ชะตาชีวิตผกผันลุ่มหลงต่างกันในกาย ญาณแท้ใจเดิมยังคงมีเหมือนกัน * หยุดชีวิตเลือดเนื้อเขา ใจตื่นพลันไม่ลุ่มหลง เร่งบำเพ็ญทางตรง และจะไปถึงที่หมาย วันนี้เรามาบำเพ็ญ เลิกเข่นฆ่าใครๆ โลกนี้จะค้ำจุนด้วยเมตตา.. Solo (ซ้ำ #, * ) โลกนี้ยังคงมีคนเมตตา

Posted in เนื้อเพลงทำนองเพลงไทย | ไม่ให้ใส่ความเห็น